fbpx

Acest website foloseşte cookies pentru a oferi o experienţă plăcută de navigare. Click pe AM ÎNŢELES în cazul în care sunteţi de acord cu asta.

Sign in with Gmail Subscribe to RSS

Glosar01

Termeni şi expresii specifice căii ferate.

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Conducere centralizata

Sistem de circulaţie a trenurilor utilizat pe unele secţii de circulaţie cu trafic redus în care circulaţia trenurilor şi activitatea de manevră sînt conduse direct de către operatorul de circulaţie.

Consimtamant scris

Încuviinţarea sau acceptul scris dat cu număr de ordine şi oră, dintr-un registru de comenzi sau din condica portativă, prin care se admite efectuarea unor operaţii prevăzute în reglementările specifice sau în PTE şi care poate fi transmis telefonic, cu număr şi oră.

Consimtamant verbal

Încuviinţarea sau acceptul dat de către un agent prin care se admite efectuarea unor operaţii care nu necesită avizul scris al acestuia.

Continuarea parcursului de primire

Porţiunea de linie cuprinsă între semnalul de ieşire sau de parcurs, respectiv marca de siguranţă de la ieşire a liniei pe care urmează a fi primit trenul dacă aceasta nu are semnal de ieşire şi primul semnal de circulaţie de sens contrar.

Contraacul macazului

Şine exterioare, una în continuarea firului exterior direct iar cealaltă în continuarea firului exterior abătut de care se lipesc vîrfurile acelor.

Contrasina

Şină sau profil special de ghidare, montat în lungul căii pe anumite porţiuni – curbe, treceri la nivel, în dreptul inimii de încrucişare etc.- avînd rolul de ghidare a roţii şi de a împiedica deraierea, de a reduce uzura şinelor în curbă sau de a păstra dimensiunea jgheabului necesar rulării la trecerea la nivel.

Convoi de manevra

Un grup de vehicule feroviare legate între ele, care se manevrează prin tragere sau împingere, între grupele de linii ale aceleiaşi staţii cu sau fără depăşirea incintei staţiei, precum şi între staţie şi o linie a unui operator economic, conform prevederilor stabilite în PTE.

Cupla

Aparat de tracţiune şi legare prin intermediul căruia se leagă două vehicule feroviare între ele.

Debleu

Săpătură deschisă, de formă regulată executată sub nivelul terenului natural, pentru realizarea platformei unei căi ferate.

Decedat

Persoană la care a intervenit decesul ca urmare a vătămării sale în accident, cu excepția sinuciderii.

Declivitate

Raportul dintre diferenţa de nivel dintre două puncte consecutive stabilite ale unui traseu şi distanţa orizontală dintre aceste puncte, exprimat în mm/m sau ‰.

DEF (Dispecer energetic feroviar)

Salariat care coordonează activitatea de exploatare a liniei de contact pentru tracţiunea electrică.

Dispecer circulatie

Salariat care coordonează activitatea de circulaţie pe reţeaua feroviară sau pe o parte a acesteia, avînd competenţe de a lua decizii operative corespunzătoare.

Display

Afişaj pe monitor color într-o grafică stabilită, utilizat la instalaţiile CE, sisteme informatice sau pentru informarea publicului în legătură cu mersul trenurilor de călători.

Dispozitie scrisa

Ordin în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare care se transmite prin mijloace de telecomunicaţie şi care se înregistrează şi se confirmă cu număr, oră şi semnătură.