Acest website foloseşte cookies pentru a oferi o experienţă plăcută de navigare. Click pe AM ÎNŢELES în cazul în care sunteţi de acord cu asta.

Sign in with Google+ Sign in with Gmail Subscribe to RSS

tren-logo.png

Glosar01

Termeni şi expresii specifice căii ferate.

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Rambleu

Umplutură de formă regulată executată din pămînt sau alte materiale de masă peste nivelul natural al terenului, servind la realizarea platformei căii.

Rampa

Porţiune de linie de cale ferată înclinată faţă de orizontală pe care vehiculele feroviare o parcurg în sensul urcării acesteia.

Reaviz de sosire

Comunicare, prin telefon, a orei, prin care IDM din staţia care primeşte un tren , confirmă către IDM din staţia vecină care a expediat trenul, că trenul a sosit complet şi linia curentă a rămas liberă – oră care se înregistrează de ambii IDM în registrul unificat de căi libere comenzi şi mişcare sub formă de fracţie (la numărător ora efectivă de sosire, iar la numitor ora reală de transmitere şi primire).

Rebrusare - rebrusment

Schimbare a direcţiei şi a sensului de mişcare a unui tren prin întoarcerea locomotivei şi legarea ei la capătul opus al şirului de vagoane.

Restrictie de viteza

Reducerea prevăzută sau neprevăzută a unei viteze de circulaţie stabilite, pentru o porţiune de linie de cale ferată.

Sabot de deraiere

Dispozitiv amplasat în afara căii la un fir al liniei care, prin aşezare pe şină provoacă deraierea roţii vehiculului care se angajează peste el.

SAT

Instalaţie de semnalizare automată fără semibariere care emite semnale optice şi acustice la aproprierea trenului de o trecere la nivel, în scopul interzicerii circulaţiei rutiere.

Sectiune izolata

Porţiune de cale ferată (sau aparat de cale), cu control electric, care se delimitează prin joante izolante.

Sector de bloc

Distanţa cuprinsă între două semnale luminoase consecutive de trecere ale blocului de linie automat.

Sef statie

Persoană calificată şi autorizată aparţinînd administratorului sau gestionarilor infrastructurii feroviare şi care are responsabilităţi privind activitatea de circulaţie şi manevră şi care administrează una sau mai multe staţii de cale ferată.

Talonare

Manevrarea de către roţile unui vehicul de cale ferată a acelor unui macaz, prin atacare falsă pe la călcîi.

TC - Telecomunicatii

Denumire generică dată mijloacelor – TTR telegraf, telefon, radio.

TEN-T

Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) este un proiect al Uniunii Europene ce prevede crearea unei rețele complete de transport auto, feroviar și naval. Rețeaua urmează să conecteze pe teritoriul Uniunii Europene infrastructura de transport, telecomunicații și energie a statelor membre. Crearea acestor rețele are ca obiectiv, alături de interconectarea rețelelor naționale, și stabilirea de legături între punctele periferice ale Uniunii Europene și zona sa centrală.

Construcția rețelei trans-Europene de transport reprezintă un factor major pentru stimularea competitivității economice și dezvoltării durabile a Uniunii Europene care contribuie la implementarea și dezvoltarea Pieței Interne, precum și la creșterea coeziunii economice și sociale.

Mai multe aici.

Tip de sina

Codificare generică a şinelor de cale ferată egală cu masa unui cupon de şină cu lungimea de un metru, exprimată în kilograme.

Trecere la nivel cu calea ferata

Trecerile la nivel cu calea ferată sînt punctele de intersecție ale liniilor de cale ferată cu drumuri deschise circulației publice pe care se circulă cu mijloace cu tracțiune mecanică sau animală.