fbpx

Acest website foloseşte cookies pentru a oferi o experienţă plăcută de navigare. Click pe AM ÎNŢELES în cazul în care sunteţi de acord cu asta.

Sign in with Gmail Subscribe to RSS

Glosar01

Termeni şi expresii specifice căii ferate.

??COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_TEXT??
??COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_BEGIN?? ??COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_CONTAINS?? ??COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_EXACT??
??COM_SEOGLOSSARY_GLOSSARIES_TTERM?? ??COM_SEOGLOSSARY_FORM_LBL_GLOSSARY_TDEFINITION??
Accident

Un eveniment neprevăzut, nedorit sau neintenționat ori un lanț specific de asemenea evenimente, care are consecinte dăunatoare. Accidentele se împart în urmatoarele categorii distincte: coliziuni, deraieri, accidente la treceri de nivel, accidentări ale persoanelor produse de materialul rulant în mișcare, incendii și altele.

Accident grav

Orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducînd la decesul a cel puțin o persoană sau la vătămarea gravă a 5 sau mai multe persoane ori producînd pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului și orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementării siguranței feroviare sau asupra gestionării sigurantei.

Acul macazului

Element mobil de formă specială component al aparatului de cale care, prin manevrare şi fixare într-una din poziţiile extreme, permite trecerea vehiculelor de pe o linie pe alta.

AFER

Autoritatea Feroviara Romana - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, inspecția de stat și controlul de siguranță a circulației în transportul feroviar și cu metroul, activitatea specifică de registru feroviar, licențierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea și supravegherea tehnică a furnizorilor interni de produse și servicii în domeniul feroviar, organizarea examenelor și emiterea atestatelor, certificatelor și a licențelor, după caz, pentru personalul de siguranță a circulației, cercetarea incidentelor și accidentelor feroviare.

Agent

Salariat calificat şi autorizat pentru îndeplinirea unei funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care desfăşoară activităţi în legătură cu circulaţia trenurilor, efectuarea manevrei, conducerea vehiculelor feroviare motoare, precum şi de manipulare a instalaţiilor sau echipamentelor de siguranţa circulaţiei. Agentul poate fi autorizat să execute şi o parte din operaţiile tehnologice specifice altei funcţii, avînd în acest sens atribuţiile şi responsabilităţile corespunzătoare.

AGIFER

Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, organ de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea, prin divizarea parţială a Autorităţii Feroviare Române - AFER şi preluarea din cadrul AFER a activităţii, structurii de personal şi patrimoniu aferente Organismului de Investigare Feroviar Român.

Înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2015

AGIFER, în calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, îndeplineşte atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare.

Aparat de cale

Ansamblul compus din şină, traverse şi elemente mecanice, care asigură trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie de cale ferată pe alta. Aparatul de cale cuprinde macazul propriu zis, dispozitivul de manevrare – barele de tracţiune şi/sau conexiune – dispozitivul de zăvorîre, şinele de legătură, inima de încrucişare, aripile şi contraşinele.

Aratarea vagoanelor trenului

Formular tipizat folosit pentru evidenţierea vagoanelor din trenurile de călători şi marfă care se completează conform datelor cerute. Arătarea se întocmeşte în numărul necesar de exemplare, prin calchiere, atît pentru trenuri cît şi pentru grupuri de vagoane care se ataşează sau se detaşează în parcurs. În arătare se marchează obligatoriu date privind vehiculele feroviare şi încărcătura acestora care impun anumite condiţii de circulaţie. Arătarea se semnează de cel care o întocmeşte, de cel care o verifică, precum şi de predătorul, respectiv primitorul vagoanelor înscrise în cazul în care formularul este folosit pentru predarea respectiv primirea vagoanelor.

ASFR

Autoritatea de Siguranta Feroviara - este un organism independent ce funcționează în cadrul Autorității Feroviare Române (AFER). Este un organism național răspunzător de sarcinile referitoare la siguranța feroviară.

Aviz de plecare

Comunicare transmisă de IDM din staţia care a expediat un tren către IDM din staţia care urmează să primească trenul, conţinînd ora efectivă de plecare care se înscrie de către fiecare IDM în registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare, notîndu-se sub formă de fracţie: la numărător ora efectivă de plecare –trecere, iar la numitor ora reală de transmitere şi primire.

Avizare

Proces de înștiințare a personalului cu funcții de conducere și a celor cu atribuții de instruire, îndrumare și control despre producerea unui accident sau incident pe infrastructura feroviară publică și/sau privată specifică transportului pe calea ferată, respectiv pe rețeaua de transport cu metroul.

BAR

Buletin de avizare a restricţiilor de viteză, valabil pe o perioadă stabilită (de obicei decadă).

Bara de conexiune

Element metalic de asamblare a acelor unui aparat de cale, avînd rolul de a păstra constantă distanţa între ele.

Bara de tractiune

Element metalic de asamblare a barei de conexiune cu dispozitivul de manevrare.

Bariera

Dispozitiv cu cumpene amplasate de o parte şi de alta a liniilor, la o trecere la nivel amenajată pentru circulaţia rutieră, care se manipulează mecanic, manual sau electric prin care se avertizează şi se ordonă oprirea vehiculelor rutiere.

**PLG_DEBUG_TITLE**

**PLG_DEBUG_SESSION**

**PLG_DEBUG_PROFILE_INFORMATION**

**PLG_DEBUG_MEMORY_USAGE**

**PLG_DEBUG_QUERIES**