fbpx

Acest website foloseşte cookies pentru a oferi o experienţă plăcută de navigare. Click pe AM ÎNŢELES în cazul în care sunteţi de acord cu asta.

Sign in with Gmail Subscribe to RSS

Glosar

Termeni şi expresii specifice căii ferate.

??COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_TEXT??
??COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_BEGIN?? ??COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_CONTAINS?? ??COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_EXACT??
??COM_SEOGLOSSARY_GLOSSARIES_TTERM?? ??COM_SEOGLOSSARY_FORM_LBL_GLOSSARY_TDEFINITION??
C. E.

Instalaţii de centralizare electronică - ansamblu de echipamente electrice, electronice şi de tehnică de calcul cu care IDM, prin intermediul unei interfeţe şi a altor componente specifice, comandă şi controlează în condiţii de siguranţă realizarea parcursurilor şi punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulaţie sau de manevră.

Cale libera

ÎNŢELEGERE TELEFONICĂ – Sistem de organizare a circulaţiei trenurilor care permite ocuparea liniei curente numai de către un tren sau un convoi de manevră, pe baza unei înţelegeri telefonice care se stabileşte în scris între IDM dispozitor din punctul de secţionare din care se expediază trenul/convoiul de manevră şi IDM dispozitor din punctul de secţionare în care se primeşte trenul/convoiul de manevră.

CAM

Comandă automată a macazurilor în triaje – ansamblu de echipamente cu care se comandă şi se controlează manevrarea macazurilor la triere, cu respectarea condiţiilor de siguranţă specifice.

CED

Instalaţii de centralizare electrodinamică - ansamblul de echipamente electrice şi electronice cu care IDM, prin intermediul unui pupitru sinoptic, comandă şi controlează în condiţii de siguranţă realizarea parcursurilor şi punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulaţie sau de manevră.

CEM

Instalaţii de centralizare electromecanică – ansamblul de echipamente electromecanice cu care IDM controlează manevrarea şi zăvorîrea macazurilor în condiţii de siguranţă, în vederea punerii pe liber a semnalelor mecanice sau luminoase.

CENAFER

CENAFER (Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară) este desemnat ca organismul național specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să asigure formarea - calificarea, perfecționarea și verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației, securitate a transporturilor și de calitate a serviciilor feroviare, precum și participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației din transportul feroviar.

Cocoasa de triere

Infrastructură a căii cu un profil longitudinal special, realizat între grupa de primire (A) şi grupa de triere (B) ale unei staţii tehnice sau de triaj. Profilul se compune, în sensul de triere, dintr-o rampă de împingere pe care se dezleagă vagoanele, un palier în vîrful cocoaşei şi o pantă de accelerare spre grupa de triere pe care vagoanele rulează în baza forţei de gravitaţie cu o viteză ce se poate modera manual sau mecanic în parcursul lor spre liniile grupei de triere, unde se opresc la locul destinat, cu frîne de mînă sau saboţi de mînă.

Coloana de manevra

Instalaţie exterioară care permite manipularea locală de către un agent, a macazurilor şi semnalelor, în scopul executării unor mişcări de manevră.

Comanda

Ordin care se transmite scris, verbal sau prin instalaţie TC de către IDM în vederea executării parcursului de intrare, ieşire sau trecere a unui tren prin staţie sau pe la un post din linie curentă.

Condica portativa

Condică aflată în dotarea staţiei în care se înscriu – la locul desfăşurării unor lucrări privind siguranţa circulaţiei – orele de începere/terminare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a liniilor, aparatelor de cale şi instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, respectiv ora de repunere în funcţiune a acestora, precum şi consimţămîntul scris transmis cu număr şi oră de către personalul de întreţinere linii şi/sau instalaţii, în vederea executării parcursurilor de circulaţie şi manevră.

Conducere centralizata

Sistem de circulaţie a trenurilor utilizat pe unele secţii de circulaţie cu trafic redus în care circulaţia trenurilor şi activitatea de manevră sînt conduse direct de către operatorul de circulaţie.

Consimtamant scris

Încuviinţarea sau acceptul scris dat cu număr de ordine şi oră, dintr-un registru de comenzi sau din condica portativă, prin care se admite efectuarea unor operaţii prevăzute în reglementările specifice sau în PTE şi care poate fi transmis telefonic, cu număr şi oră.

Consimtamant verbal

Încuviinţarea sau acceptul dat de către un agent prin care se admite efectuarea unor operaţii care nu necesită avizul scris al acestuia.

Continuarea parcursului de primire

Porţiunea de linie cuprinsă între semnalul de ieşire sau de parcurs, respectiv marca de siguranţă de la ieşire a liniei pe care urmează a fi primit trenul dacă aceasta nu are semnal de ieşire şi primul semnal de circulaţie de sens contrar.

Contraacul macazului

Şine exterioare, una în continuarea firului exterior direct iar cealaltă în continuarea firului exterior abătut de care se lipesc vîrfurile acelor.

**PLG_DEBUG_TITLE**

**PLG_DEBUG_SESSION**

**PLG_DEBUG_PROFILE_INFORMATION**

**PLG_DEBUG_MEMORY_USAGE**

**PLG_DEBUG_QUERIES**