Sign in with Google+ Sign in with Gmail Subscribe to RSS

header-1

Fara autorizatii si permise de calatorie din 2012!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

ion-moleaPentru clarificarea prevederilor noii legi nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, prezint în continuare articolul 19 din această lege, care face referire la ordonanța de urgență nr. 112 din 1999 republicată (din care am extras numai articolele la care face referire art. 19 din legea 283/2011).

Se vede clar cum, începînd cu anul 2012, lucrătorii feroviari, membrii lor de familie și pensionarii feroviari vor fi privați de autorizații de călătorie, respectiv permise de călătorie. Citiți în continuare, cu gîndul la "binefacerile" sindicale (indiferent ce denumire au, rolul lor a fost și este unul singur: îmbogățirea personală prin acceptarea tuturor condițiilor impuse de administrație și completa ignorare a intereselor celor mulți, a salariaților, adică a celor care i-au "proptit" acolo unde sînt acum).

Legea 283 din 2011 (articolul 19) - consultați textul integral al legii aici - click:

În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative: a) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) şi (4), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1), (2) şi (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) şi (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare.

Ordonanța de Urgență nr. 112 din 1999, republicată în 2004 - consultați textul integral aici - click:

Art. 1. -

(1) Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., la filialele acesteia, la subunitatile din structura organizatorica a acesteia, precum si la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane beneficiaza anual de autorizatii de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, in mod gratuit.

(2) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.

Art. 2. -

(1) Beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata:

a) in aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu exceptia celor prevazuti la art. 1 alin. (1);

b) la Autoritatea Feroviara Romana - AFER si la alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

c) in unitatile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

d) in grupurile scolare industriale de transporturi cai ferate si in grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare;

e) la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti;

f) la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Pentru calatoria in interes de serviciu salariatii prevazuti la alin. (1) beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, dupa caz. Functiile de conducere din unitatile mentionate la alin. (1) lit. a) si b), care beneficiaza de autorizatii de calatorie, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si nu mai beneficiaza in anul respectiv de permise de calatorie.

(4) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) beneficiaza anual de 12 file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.

Art. 3. -

(1) Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata de la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., de la unitatile cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, de la filialele acestora, precum si de la subunitatile din structura organizatorica a acestora beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie pe caile ferate romane, in interes de serviciu sau in interes personal, in mod gratuit, in aceleasi conditii ca si personalul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prevazute la art. 1.

(2) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.

Art. 4. -

(1) Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in unitatile desprinse din Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari prin Legeanr. 89/1999, precum si salariatii unitatilor desprinse din fostul Departament al cailor ferate si din fosta Societate Nationala a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare beneficiaza de maximum 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in interes personal, in mod gratuit, pe intreaga perioada in care unitatea isi pastreaza profilul de activitate preponderent feroviara.

(2) Salariatii societatilor comerciale la care Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. sunt actionari majoritari si care la data privatizarii societatii respective sunt incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in interes personal, in mod gratuit, pe intreaga perioada in care unitatea isi pastreaza profilul de activitate preponderent feroviara.

(3) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) si (2) beneficiaza de jumatate din numarul de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, aferente titularului, in mod gratuit.

Art. 5. - Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata la unitatile prevazute la art. 1-4 pot beneficia de bilete de calatorie pe caile ferate romane in interes de serviciu, contravaloarea acestora suportandu-se in acelasi mod ca si autorizatiile de calatorie.

Art. 8. -

(1) Pensionarii si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, daca la data pensionarii persoana care se pensioneaza indeplineste una dintre urmatoarele conditii:

a) este salariata intr-o unitate prevazuta la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, dupa caz, a fost concediata de la aceste unitati in conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu conditia sa nu se fi angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata la alte unitati pana la data pensionarii, si are cel putin o vechime de 10 ani in aceste unitati sau in cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare;

b) este salariata la alta unitate decat cele prevazute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, dupa caz, nu este salariata la data pensionarii si are o vechime de 25 de ani, barbatii, si 20 de ani, femeile, in unitatile prevazute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b), art. 3 si art. 4 alin. (2) pentru salariatii incadrati la aceste unitati la data privatizarii, precum si in unitatile desprinse din cadrul fostului Departament al cailor ferate si fostei Societati Nationale a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare, cu modificarile ulterioare;

c) vechimea in munca se calculeaza prin cumularea perioadelor in care salariatul a lucrat ca angajat pe durata nedeterminata in unitatile mentionate la lit. a) si b).

(2) Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzata de accidente de munca sau de evenimente de cale ferata, proveniti din salariatii unitatilor prevazute la art. 1-3, precum si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, indiferent de vechimea avuta in aceste unitati.

(3) Pensionarii care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane in mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permise de calatorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permise de calatorie.

Art. 9. -

(1) Pensionarii si membrii lor de familie, carora li s-au acordat permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a ordonantei, beneficiaza in continuare de acest drept, atata timp cat sunt indeplinite conditiile in baza carora au fost acordate.

Art. 11. -

(1) Copiii salariatilor Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., ai unitatilor cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, filialelor acestora, precum si ai subunitatilor din structura organizatorica a acestora, ai pensionarilor proveniti din aceste unitati sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniti din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., care sunt in intretinerea acestora, a tutorilor ori aflati in plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o forma de invatamant postuniversitar, in varsta de pana la 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza studii superioare cu o durata de invatamant mai mare de 5 ani, in unitati de invatamant de stat ori particular, si care urmeaza cursuri si practica in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza de permise de calatorie scolare, in mod gratuit, pentru o distanta de maximum 300 km.

Art. 12. - Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. poate elibera legitimatii de calatorie pe caile ferate romane, pe timp limitat, in mod gratuit, unor persoane din afara societatii comerciale, care se deplaseaza pentru actiuni in interesul acesteia, pentru cazurile si persoanele stabilite de consiliul de administratie al societatii.