header-1

Fara autorizatii si permise de calatorie din 2012!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

ion-moleaPentru clarificarea prevederilor noii legi nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, prezint în continuare articolul 19 din această lege, care face referire la ordonanța de urgență nr. 112 din 1999 republicată (din care am extras numai articolele la care face referire art. 19 din legea 283/2011).

Se vede clar cum, începînd cu anul 2012, lucrătorii feroviari, membrii lor de familie și pensionarii feroviari vor fi privați de autorizații de călătorie, respectiv permise de călătorie. Citiți în continuare, cu gîndul la "binefacerile" sindicale (indiferent ce denumire au, rolul lor a fost și este unul singur: îmbogățirea personală prin acceptarea tuturor condițiilor impuse de administrație și completa ignorare a intereselor celor mulți, a salariaților, adică a celor care i-au "proptit" acolo unde sînt acum).

Legea 283 din 2011 (articolul 19) - consultați textul integral al legii aici - click:

În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative: a) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) şi (4), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1), (2) şi (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) şi (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare.

Ordonanța de Urgență nr. 112 din 1999, republicată în 2004 - consultați textul integral aici - click:

Art. 1. -

(1) Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., la filialele acesteia, la subunitatile din structura organizatorica a acesteia, precum si la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane beneficiaza anual de autorizatii de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, in mod gratuit.

(2) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.

Art. 2. -

(1) Beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata:

a) in aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu exceptia celor prevazuti la art. 1 alin. (1);

b) la Autoritatea Feroviara Romana - AFER si la alte autoritati sau institutii publice cu profil feroviar aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

c) in unitatile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

d) in grupurile scolare industriale de transporturi cai ferate si in grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare;

e) la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti;

f) la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Pentru calatoria in interes de serviciu salariatii prevazuti la alin. (1) beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, dupa caz. Functiile de conducere din unitatile mentionate la alin. (1) lit. a) si b), care beneficiaza de autorizatii de calatorie, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si nu mai beneficiaza in anul respectiv de permise de calatorie.

(4) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) beneficiaza anual de 12 file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.

Art. 3. -

(1) Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata de la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., de la unitatile cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, de la filialele acestora, precum si de la subunitatile din structura organizatorica a acestora beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie pe caile ferate romane, in interes de serviciu sau in interes personal, in mod gratuit, in aceleasi conditii ca si personalul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prevazute la art. 1.

(2) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit.

Art. 4. -

(1) Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in unitatile desprinse din Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari prin Legeanr. 89/1999, precum si salariatii unitatilor desprinse din fostul Departament al cailor ferate si din fosta Societate Nationala a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare beneficiaza de maximum 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in interes personal, in mod gratuit, pe intreaga perioada in care unitatea isi pastreaza profilul de activitate preponderent feroviara.

(2) Salariatii societatilor comerciale la care Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. sunt actionari majoritari si care la data privatizarii societatii respective sunt incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in interes personal, in mod gratuit, pe intreaga perioada in care unitatea isi pastreaza profilul de activitate preponderent feroviara.

(3) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) si (2) beneficiaza de jumatate din numarul de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, aferente titularului, in mod gratuit.

Art. 5. - Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata la unitatile prevazute la art. 1-4 pot beneficia de bilete de calatorie pe caile ferate romane in interes de serviciu, contravaloarea acestora suportandu-se in acelasi mod ca si autorizatiile de calatorie.

Art. 8. -

(1) Pensionarii si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, daca la data pensionarii persoana care se pensioneaza indeplineste una dintre urmatoarele conditii:

a) este salariata intr-o unitate prevazuta la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, dupa caz, a fost concediata de la aceste unitati in conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu conditia sa nu se fi angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata la alte unitati pana la data pensionarii, si are cel putin o vechime de 10 ani in aceste unitati sau in cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare;

b) este salariata la alta unitate decat cele prevazute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, dupa caz, nu este salariata la data pensionarii si are o vechime de 25 de ani, barbatii, si 20 de ani, femeile, in unitatile prevazute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b), art. 3 si art. 4 alin. (2) pentru salariatii incadrati la aceste unitati la data privatizarii, precum si in unitatile desprinse din cadrul fostului Departament al cailor ferate si fostei Societati Nationale a Cailor Ferate Romane, potrivit Hotararii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare, cu modificarile ulterioare;

c) vechimea in munca se calculeaza prin cumularea perioadelor in care salariatul a lucrat ca angajat pe durata nedeterminata in unitatile mentionate la lit. a) si b).

(2) Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzata de accidente de munca sau de evenimente de cale ferata, proveniti din salariatii unitatilor prevazute la art. 1-3, precum si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit, indiferent de vechimea avuta in aceste unitati.

(3) Pensionarii care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de permise de calatorie pe caile ferate romane in mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permise de calatorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permise de calatorie.

Art. 9. -

(1) Pensionarii si membrii lor de familie, carora li s-au acordat permise de calatorie pe caile ferate romane in interes personal, in mod gratuit, pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a ordonantei, beneficiaza in continuare de acest drept, atata timp cat sunt indeplinite conditiile in baza carora au fost acordate.

Art. 11. -

(1) Copiii salariatilor Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., ai unitatilor cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, filialelor acestora, precum si ai subunitatilor din structura organizatorica a acestora, ai pensionarilor proveniti din aceste unitati sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniti din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., care sunt in intretinerea acestora, a tutorilor ori aflati in plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o forma de invatamant postuniversitar, in varsta de pana la 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza studii superioare cu o durata de invatamant mai mare de 5 ani, in unitati de invatamant de stat ori particular, si care urmeaza cursuri si practica in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza de permise de calatorie scolare, in mod gratuit, pentru o distanta de maximum 300 km.

Art. 12. - Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. poate elibera legitimatii de calatorie pe caile ferate romane, pe timp limitat, in mod gratuit, unor persoane din afara societatii comerciale, care se deplaseaza pentru actiuni in interesul acesteia, pentru cazurile si persoanele stabilite de consiliul de administratie al societatii.


 


Comentarii   

Justitiarul CFR
+10 # Justitiarul CFR 21-01-2012 08:09
Oricum au renuntat la disponibilizari , cel putin in perioada asta. Semn bun !
xplaur
+6 # xplaur 20-01-2012 00:27
Noapte buna si un calduros "asa va trebuie" cel putin colegilor de la Depoul Brasov, care, atunci cand au avut ocazia sa voteze schimbarea, i-au votat tot pe "aia"!
remediere
+2 # remediere 19-01-2012 08:58
se discuta sa nu se renunte la autorizatii daca continua protestele.
calu
+3 # calu 17-01-2012 16:06
am lucrat la st balteni in urma reorganizari am acceptat sa lucrez la st girleni ma gindesc cum fac naveta de la vaslui la bacau daca nu mai am autorizatie sa va fie rusine domnilor sefi sa traiti binela fel ca mine s
Adrian R
+13 # Adrian R 17-01-2012 12:03
Oare câtă economie se face din diminuarea numarului de călătorii pe CFR pentru pensionarii CFR.Acest drept a fost de neatins de mai bine de o jumatate de secol.Acum,după ce au lăsat pensionarii CFR la limita de supraveţuire îi obligă să scoată din buzunarele golite eventual şi ce a mai ramas,pentru a se deplasa la nevoie.După diminuarea veniturilor pensionarilor direct si apoi indirect cu 24 la sută prin TVA ,au mai găsit de unde să mai ia ceva.SE MULTUMESC A LUA CEVA... CHIAR PUTIN DAR TOT DE LA CEI SARACI.Proştii se cred deştepţi întotdeauna.Sun t atâţia ce au chiar venituri neimpozabile care intr-un an pot trăi fericiţi mai mlte zeci de ani,care şi-au facut legi proprii,pentru ei,şi de care măcar în virtutea democraţiei nu se discută nimic,dar de care nici nu se aminteşte ceva.CE FEL DE SOCIETATE DORIM SĂ CONSTRUIM ?ÎI LĂSĂM CA PROŞTII SĂ FACĂ NUMAI CE VOPR EI ? OARE CAND NE VOM MAI DEŞTEPTA ? Cu putine excepţii, cu toţii sunt Neruşinaţi,cred că toţi pot duşi de nas şi uneori fac afirmaţii considerând acest popor format din oameni cu deficienţe mintale.Nesimţi rea conduce acest popor!Până când ? Adrian R.
bebeto
+11 # bebeto 06-01-2012 09:48
Uite asa se incheie o traditie de 100 de ani la calea ferata.Orcum acestea o sa fie recastigate cu timpul,dupa lupte grele cu administratiile viitoare.Si actuali decidenti care nu au nicio legatura cu calea ferata (iarta-i Doamne ca nu stiu ce fac) o sa ajunga in analele cailor ferate ca falnice exemple de incompetenta si coruptie.
Justitiarul CFR
+14 # Justitiarul CFR 07-01-2012 13:24
Cea mai mae multumire a mea si a celor care cu adevarat iubesc calea ferata si-si fac meseria (inca) din pasiune, este ca acesti criminali (acestia sunt adevaratii ciocoi "democrati" cu capitalismul lor imputit pe care ni-l baga pe gat si unde doar o clasa politica este - in opinia lor - "dirijorul", iar ceilalti, vulgul, trebuie sa asculte minciunile si sa aplaude incompetenta si prostia din ei) sa raspunda in fata justitiei asa cum a raspuns pana la urma si Nicolae Ceausescu, care, fie vorba intre noi, a fost "mic copil" pe langa ce fac astia....Mama lor de hoti - vorba cantecului !
bebeto
+9 # bebeto 07-01-2012 14:44
Justiția din Romania?Daca ar fi justiție în Romania,justiți e adevărată,alta ar fi imaginea țări și în interior si în afara țări.Dar din păcate aici este problema.Un stat fără justiție este ca un sat fără căini.Cănd sti ca justiția este de partea ta,ce crezi că te mai opreste să numeri cum vrei tu?
Justitiarul CFR
+14 # Justitiarul CFR 09-01-2012 01:11
Va veni si vremea lor si vor trebui sa dea socoteala !Daca ar avea cineva curajul sa deschida dosarul CFR-ului, incepand din '90 si pana astazi, ati fi uimiti sa aflati in buzunarele cui s-au "topit" sute de locomotive cu abur dezafectate, cate vagoane cisterna s-au "volatilizat" si s-au transformat in vile la munte si la mare pentru nenorocitii astia, cate statii au fost inchise si s-au furat caramizile si tiglele care s-au folosit la constructia cuiburilor acestor viermi care acum, cu ultimele puteri se lupta sa instraineze calea ferata la austrieci sau la unguri...Necola iciuc, Mitrea, Pescarasu (ce mai face otreapa aia ? Nu e in puscarie inca ?) si alti limbrici cu aere de filozofi ai capitalismului. ..Haideti domnilor gazetari !Faceti putina ordine in sistem ca nesimtitii astia mai au inca tupeul sa zambeasca prin emisiunile de tip talk-show si sa ne dea sfaturi cum sa ne obisnuim cu criza !Ei s-au obisnuit ?Pe naiba ! Tot poporul sufera si ei prospera !Halal democratie !
La Ian
+8 # La Ian 05-01-2012 22:10
Stiti care- i parerea liderilor de sindicat si a acolitilor in ceea ce priveste calatoria cu trenul!?
Ei, mare minune, in tara asta oamenii o duc atat de bine, incat isi permit sa faca naveta cu masinile personale uite asa sa-i faca in ciuda crizea in care suntem cu totii! Ce spuneti de minciuna aceasta gogonata? In trenuri nici nu exista navetisti care stau ingramaditi in vagoane insalubre( ma refer la trenurile de navetisti, nu la cele de lux infiintate pentru ceu care au bani nemunciti), prin care aerul conditionat intra printre ferestrele neetanse! Doamne, cat de prosti ar trebui sa fim sa credem minciuna asta si cat de handicapati pot fi inventatorii ei! Intr-adevar cei care ne apara interesele, in cel mai bun caz, au probleme in ceea ce priveste capacitatea de folosire a creierului si culmae in marginalitatea lor nici macar nu vad cat de ingraditi sunt saracii! Sunt curioasa cand se vor apara pentru ce fac astazi isi vor angaja purtatori de cuvant sau isi vor permite sa ragaie liber cum ragaie si acuma!
Justitiarul CFR
+10 # Justitiarul CFR 04-01-2012 22:30
Le sugerez celor de la DNA niste nume "sonore" in grupul antichristilor de la sindicat. Apoi le sugerez celor din Minister cateva surse de bani, nu neaparat provenite din "taierea" facilitatilor ceferistilor (care fie vorba intre noi au facut lobby fara sa vrea Caii Ferate prin faptul ca, asa putini cati au mai ramas, au "populat" cat de cat trenurile din retea, ca de calatorii "civili", stresati si agasati de mizeria din vagoane, de frigul indurat in vagoanele asa-zis moderne si de cersetorii sau "mutzii" ambulanti care umplu banchetele de jucarii, brelocuri si alte prostii sau de "fauna" dubioasa din trenurile de noapte, au dezertat preferand riscul de a circula cu microbuze suprapopulate sau conduse de soferi iresponsabili, sau de pe soselele patriei).
Jos Labele de pe Drepturile CFR-istilor !
Justitiarul CFR
+14 # Justitiarul CFR 04-01-2012 22:32
Cum se face ca societati precum REGIOTRANS - care transporta navetistii care au mai ramas, sau, cateodata 5-6 calatori la un drum sunt pe profit, iar trenurile Regio, InterRegio si IC plimba aerul patriei de colo-colo si sunt condamnate voit la moarte lenta ? Cum se face ca societatea CFR Marfa nu mai e in stare sa se tina pe linia de plutire de pe vremea "pastorului" Berceanu, in timp ce infloritoarele Grup Feroviar Roman, Trans Feroviar Grup, Servtrans, Constantin Grup, Unifertrans si altele, "bat" la greu infrastructura feroviara si au un profit imens lucrand cu mecanici pensionari, cu cazier judiciar sau chiar mai rau...
Justitiarul CFR
+15 # Justitiarul CFR 04-01-2012 22:34
Traian Basescu - "artizanul" spargerii Caii Ferate, a unitatii ei si a solidaritatii ceferistilor,
Miron Mitrea - liderul sindical al soferilor devenit Ministru al Transporturilor datorita inregimentarii sale politice si a "ingalbenirii" sale sistematice (citeste coruperea lui de catre clasa politica de la vremea aceea), patronul domnului Necolaiciuc (apropo, a ajuns cumva dupa gratii nemernicul ala sau traieste bine mersi si mai ia si pensie nesimtita de la Calea Ferata ?Ca de dat ortu' popii n-am auzit inca...
Radu Berceanu....un nemernic care a aruncat vina proastei stari a infrastructurii pe un amarat de ceferist care la betie a injurat si amenintat ca provoaca el o catastrofa....m ama, mama !
Sala Voicu Lucian - liderul Federatiei Mecanicilor de Locomotiva, alt slugoi al Administratiei, care din mandatele sale a reusit performanta de a face din Simeria si imprejurimi o infloritoare afacere de familie in domeniul turismului
Buican - lider regional Brasov
Mantescu Iulian - lider federatie Mecanici de Locomotiva
Mihai Apetrii - lider la Regionala Iasi
Ce ziceti domnilor ? Va bagati ?Ati face un mare serviciu Caii Ferate daca i-ati "pureca" un pic pe cei mentionati, ca dupa aceea sigur vor apare si altii, ca astia desi sunt bogati, sunt de fapt mici ca oameni si lasi !
In ce-l priveste pe d-l Fleancu, ii sugerez sa iasa la pensie pana nu apar comentarii de la cei care-l cunosc mai bine de cand era inginer la Depoul Caransebes....N u ne mai dati lectii domnilor, puneti mai bine mana si resuscitati Calea Ferata ca altii au facut deja trenuri care merg cu 500 de km la ora si alea nu sunt nici de la Regiotrans nici de la firme private de transport feroviar marfa !
ceferistul
+7 # ceferistul 13-01-2012 08:27
Mai moldovenilor,at i avut si voi un singur lier de sindicat care putea sa faca ceva pentru voi si nu numai.Acela era Gheorghiu,dar voi de prosti ce sunteti, nu l-ati sustinut de loc.Cine l-a sustinut pe balbaitul de Apetrii,nu voi?Daca Gheorghiu mai este activ,mai aveti o sansa.Daca ne lumina cineva la timp,Gheorghiu ere o sansa pentru noi toti.Va doresc noroc si multa minte!
Recrutare
+6 # Recrutare 03-01-2012 21:16
Citez pe popa adrian:
Mai,mai s-ar putea sa fii unul din aceeia care ii place sa stea in spate cand e vorba de actiune sau mai rau un fustrat care nu a reusit sa sa faca inteles si sa conduca un sindicat.Pai cum sa lucrezi "cot la cot cu personalul de exploatare" si sa nu fii supus santajului daca esti impegat sau operator Rc?Mai tu sigur esti un ingineras care intoarce hirtiile printr-un birou si nu a prea lucrat ture de noapte.Cum poti sa retragi simultan 20.000 oameni dintr-un sindicat si apoi sa faci cica unul independent si liber?Datoria celor din federatii este sa rezolve situatia aparuta sau sa i-si dea demisia.Ca parca nu stii ca Federatia "Drum de Fier"este condusa numai de personal Tesa(ingineri si economisti) ca saracii de la linie, nu au "fata" de conducatori.Cati dintre cititorii acestui forum,salariati cfr ar avea curajul sa participe la o oprire spontana sau greva?

f simplu se face. cerere ca din ianuarie sa te retragi de la sindicat si sa cotizezi la administratie si apoi sindiatul fara membri isi pierde obiectul muncii. apoi se va infiinta alt sindicat din conducerea caruia sa nu mai faca parte nici un drac de lider din prezent. pai sa-i mai pedepsim si pe ei ca nu se mai poate. incaseaza anual din cotizatii 16 milioane de lei adica aproape 4 milioane de euro. ce-au facut de banii astia? aud????????
constantin fleancu
-5 # constantin fleancu 04-01-2012 11:22
Si ce daca? Unde e problema, mai fratilor? Venim la lucru cu masinile de serviciu. Doar n-o sa le lasam sa rugineasca in curtea institutiei... Le putem folosi si la mersul la cumparaturi, etc...
acarul Paun
+11 # acarul Paun 03-01-2012 15:14
Dreptul la permise CFR gratuite, este un drept castigat de la infiintarea Cailor Ferate Romane ! Incepand cu 2004 prin legea 125/2004 acestea sunt impozabile. Continuarea o vedem acum cand aceste jigodii aflate in conducerea Tarii fac pe orice cdale si orice sursa , saa duca bani la buget sau sa reduca drepturile obtinute inca de la infiintarea CFR-ului chiar obtinute prin sangele celor care au protestat in 1933 ! Sindicatele sunt corupte si efectiv nu ne mai reprezinta, oare ce ne mai ramane ? Sa tacem si sa ne resemnam pierzand orice drept si demnitate de-a fi CFR-ist. Am crezut in ceva dar acum i-mi este scarba de ce am ajuns.
nixxon
+4 # nixxon 28-12-2011 00:04
Bataie de joc fata de pensionarii CFR si familiile acestora !
Dl ILIESCU, parca fiu de cfr-ist trebuie sa fie mandru ca Mircea Dan Geoana, membru al partidului domniei sale a semnat o asemenea lege ! JENANT d-le geoana, altfel imi erati simpatic !
PSD inseamna partid social, adica nu tine cont de problemele sociale. Asta inteleg. Nu pot sa spun decat JENANT !
pepssiy
+10 # pepssiy 26-12-2011 17:40
:sad: Buna ROMANI NEMULTUMITI!!! eu zic ca toti romanii nemultumiti de cei ce "ne conduc" sa mergem la bucuresti si sa-i bagam pe toti in palat sa le dam foc. Deacord??? :-x
OM DE RAND
+7 # OM DE RAND 27-12-2011 09:34
DAAAAAAAAAAAAAA AAAA!!!
pielea cfr-ului
+6 # pielea cfr-ului 03-01-2012 15:44
Citez pe pepssiy:
:sad: Buna ROMANI NEMULTUMITI!!! eu zic ca toti romanii nemultumiti de cei ce "ne conduc" sa mergem la bucuresti si sa-i bagam pe toti in palat sa le dam foc. Deacord??? :-x


Daaaaaaaa!!!!!! !!!!!!!!!!
Salariat cfr
+7 # Salariat cfr 25-12-2011 23:23
MATERIA PRIMA LA SINDICAT SUNTEM NOI OAMENII ,DACA NE RETRAGEM ACESTI LIDERI CORUPTI RAMAN FARA OBIECTUL MUNCII , DAR SIMULTAN RETRAGEREA SI FORMAREA UNUI SINDICAT LIBER SI INDEPENDENT AL PERSONALULUI MUNCITOR DE LA CALEA FERATA ,IMPEGAT DE MISCARE , LINII ,SCB . LIDERUL DE SINDICAT ALES SA FIE DIN RANDUL ACESTOR FUNCTII SI IN CAZUL IN CARE MERGE INTR-O FUNCTIE SUPERIOARA DE CONDUCERE SA-SI DE-A DEMISIA SA FACA ALEGERI DIN NOU. ACESTA ESTE TIPUL LIDERULUI DE SINDICAT CARE POATE SA NEGOCIEZE CU ADMINISTRATIA ,SA NU FIE SCOS DIN PRODUCTIE SA LUCREZE COT LA COT CU PERSONALUL EXPLOATARE ,NUMAI ASA POATE STII CE SE INTAMPLA PE RETEAUA CFR .
popa adrian
-4 # popa adrian 02-01-2012 22:43
Mai,mai s-ar putea sa fii unul din aceeia care ii place sa stea in spate cand e vorba de actiune sau mai rau un fustrat care nu a reusit sa sa faca inteles si sa conduca un sindicat.Pai cum sa lucrezi "cot la cot cu personalul de exploatare" si sa nu fii supus santajului daca esti impegat sau operator Rc?Mai tu sigur esti un ingineras care intoarce hirtiile printr-un birou si nu a prea lucrat ture de noapte.Cum poti sa retragi simultan 20.000 oameni dintr-un sindicat si apoi sa faci cica unul independent si liber?Datoria celor din federatii este sa rezolve situatia aparuta sau sa i-si dea demisia.Ca parca nu stii ca Federatia "Drum de Fier"este condusa numai de personal Tesa(ingineri si economisti) ca saracii de la linie, nu au "fata" de conducatori.Cat i dintre cititorii acestui forum,salariati cfr ar avea curajul sa participe la o oprire spontana sau greva?
Bolos
+5 # Bolos 25-12-2011 20:41
Sa ii cerceteze DNA ul pe toti lideri de sindicat din compania cailor ferate romane si sa le mearga bine toti ani care vor veni !!!
gogu
+4 # gogu 25-12-2011 20:16
Lasati comentariile si urcati in vagoanele mizerabile k vine nasu,daca asta vor ......noi ce sa facem.vreti sa le stricam socoteala?
Fiu de ceferist
+10 # Fiu de ceferist 25-12-2011 18:37
Era singurul lucru de care ma bucuram ca pot sa-mi vad parintii mai des ,insa vad ca va trebui sa fac din nou compromisuri.
Salariat
+8 # Salariat 25-12-2011 17:25
NU MAI AVEAU ALTELE DE FACUT DECAT SA REDUCA FACILITATILE DE CALATORIE ,AR TREBUI SA LE FIE RUSINE.
Salariat
+8 # Salariat 25-12-2011 07:12
Apetrii Mihai, liderul celui mai mare sindicat de pe regionala Iasi, a fost dovedit ca si-a insusit 27.000 de lei din fondurile sindicatului! Omul este si membru in conducerea la nivel national a FNFMC!
Ganditi-va ca unul ca asta a reprezentat salariatii la discutiile cu conducerea regionalei si, mai mult, a participat la negocieri la nivel national!
Asta se intampla in timp ce sunt taiate sporurile si se ia concediu fara plata!

Comentariile sunt permise numai membrilor înregistraţi.
Click aici pentru autentificare sau aici pentru a crea un cont nou.
Singurul responsabil pentru comentariile postate este autorul acestora, care îşi asumă în întregime eventualele consecinţe legale.

Ultimele ştiri

Ultima oră: greva de avertisment a avut efect şi sindicatele au ajuns la o ...
23 Apr 2014Ultima oră: greva de avertisment a avut efect şi sindicatele au ajuns la o înţelegere cu administraţia!

[Update] Sindicatele feroviare ar fi ajuns la o înţelegere cu conducerea, renunţând la orice fo [ ... ]

Grup de lucru pentru rezolvarea problemelor salariaţilor de la calea ferată...
23 Apr 2014Grup de lucru pentru rezolvarea problemelor salariaţilor de la calea ferată. Negocierile continuă.

Federaţia Mecanicilor de Locomotivă şi CNS "Cartel Alfa" cer Guvernului constituirea de urgenţ [ ... ]

Greva şi nu prea...
23 Apr 2014Greva şi nu prea...

În urma protestului spontan declanşat de angajaţii feroviari, programat cu grijă de FNFMC înc [ ... ]

Miercuri, 23 aprilie, greva de avertisment timp de 2 ore, fara protectie si...
22 Apr 2014Miercuri, 23 aprilie, greva de avertisment timp de 2 ore, fara protectie sindicala

Miercuri, 23 aprilie 2014, între orele 07:00 - 09:00, feroviarii vor întrerupe voluntar lucrul, c [ ... ]

Un nou contract castigat de CFR Marfa: va transporta peste 2 milioane tone ...
18 Apr 2014Un nou contract castigat de CFR Marfa: va transporta peste 2 milioane tone de carbune pentru CET Govora

CFR Marfă a anunţat vineri că a câştigat licitaţia organizată de către Centrala Electrică  [ ... ]

Un autotren s-a rasturnat pe calea ferata in judetul Suceava
18 Apr 2014Un autotren s-a rasturnat pe calea ferata in judetul Suceava

Un autotren s-a răsturnat vineri seara, puţin după ora 18:00, pe calea ferată între Câmpulung [ ... ]

Posibila greva de avertisment la calea ferata miercuri, 23 aprilie 2014
18 Apr 2014Posibila greva de avertisment la calea ferata miercuri, 23 aprilie 2014

Umilinţa ceferiştilor continuă! După ani în care salariul feroviarilor a rămas constant, dup [ ... ]

Legea nr. 38/2014 pentru modificarea OUG nr. 31/2011 privind interzicerea a...
17 Apr 2014

Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2 [ ... ]

Alte articole